• آموزش کاربران

 • مانیتورینگ شبکه و مدیریت مرکزی کارکنان

 • نصب و کانفیگ روترها و سوییچ های میکروتیک، سیسکو

 • مجازی سازی سرور ها ، Microsoft Hyper-V ، VMware ESXi

 • سرویس به اشتراک گذاری اینترنت در شبکه و مدیریت پهنای باند

 • تهیه نسخه پشتیبانی به صورت خودکار و بازیابی آن در صورت نیاز

 • راه اندازی سرویس به روز رسانی سیستم عامل های مایکروسافت و نرم افزارها به صورت اتوماتیک

 • اعمال سیاست های مورد نیـــــاز هر سازمان برای کنترل دسترسی های کاربران در استفاده از اینترنت و سیستم های کامپیوتری

 • آموزش کاربران

 • مانیتورینگ شبکه و مدیریت مرکزی کارکنان

 • نصب و کانفیگ روترها و سوییچ های میکروتیک، سیسکو

 • مجازی سازی سرور ها ، Microsoft Hyper-V ، VMware ESXi

 • سرویس به اشتراک گذاری اینترنت در شبکه و مدیریت پهنای باند

 • تهیه نسخه پشتیبانی به صورت خودکار و بازیابی آن در صورت نیاز

 • راه اندازی سرویس به روز رسانی سیستم عامل های مایکروسافت و نرم افزارها به صورت اتوماتیک

 • اعمال سیاست های مورد نیـــــاز هر سازمان برای کنترل دسترسی های کاربران در استفاده از اینترنت و سیستم های کامپیوتری