نگین پروژه پاسارگاد

Factory Network Support

شرکت تولیدی کاشی و سرامیک تکسرام

Network and Hardware Support

اتحادیه نوین

Factory Network Structure Modification

فروشگاه مرکزی رحیم زاده

Improving and Upgrading the Store's Internal Network

شرکت فراب مجری زیست

Network and Hardware Support

صنایع بسته بندی پیلانو

Establishing Connections between Offices and Factories

پویش پرداز

Network Support Contract

رستوران های زنجیره ای اعلا

Establishing Connections between Restaurant Branches

شرکت مهردارو گستر آسیا

Design and Implementation of the Company's Network